Eerste zondag van de Advent,jaar A

Eerste zondag van de Advent, jaar A Eerste lezing: Jesaja 2,1-5 Tweede lezing: Romeinen 13,11-14 Evangelie: Matteüs 24,37-44 Inleiding  Advent betekent ‘komst’, en wel plechtige komst, zoals van een vorst bij zijn troonsaanvaarding, zoals de Nederlandse steden bijvoorbeeld hun nieuwe vorst, Karel V, een ‘Blijde Inkomste’ in hun steden hebben bereid. Het kerkelijk jaar eindigt…