Eerste zondag van de Advent,jaar A

Eerste zondag van de Advent, jaar A Eerste lezing: Jesaja 2,1-5 Tweede lezing: Romeinen 13,11-14 Evangelie: Matteüs 24,37-44 Inleiding  Advent betekent ‘komst’, en wel plechtige komst, zoals van een vorst bij zijn troonsaanvaarding, zoals de Nederlandse steden bijvoorbeeld hun nieuwe vorst, Karel V, een ‘Blijde Inkomste’ in hun steden hebben bereid. Het kerkelijk jaar eindigt…

Uitleg liturgische kalender

Uitleg liturgische kalender Zondagen De liturgische kalender bestaat voor de zondagen uit drie verschillende cycli en begint altijd op de eerste zondag van de Advent. (in 2010 op 28 november) Jaar A 2010 – 2013 – 2016 enz. Jaar B 2011 – 2014 – 2017 enz. Jaar C 2012 – 2015 – 2018 enz. De…